Links

Actualiteit en medische pers

Artsenkrant
Bodytalk
De zevende (actualiteit gezondheidssector)
Medisfeer

Geestelijke gezondheidszorg

Awel
(kinderen en jongeren telefoon)
Belgische Federatie van Psychologen
De Druglijn
Doorverwijsgids VAD
Geestelijk Gezond Vlaanderen
Psychologen commissie
Rouwverwerking
Tele Onthaal
Verder leven na zelfmoordpoging
Vlaams loket jeugdhulp
Vlaamse vereniging van
klinisch psychologen
Vlaamse vereniging voor Psychiatrie
Vlaamse vereniging voor Seksuologie
Zelfmoordlijn
Zelfverwonding
Zorgwijzer Geestelijke Gezondheidszorg

Kennis en Wetenschap

Belgisch Centrum voor
Evidence Based Medicine ( Cebam)
BMJ
British Medical Journal
CBO richtlijnen
Consensusconferenties RIZIV
Domus Medica Richtlijnen
Drug Interaction Checker
ECGpedia
Focus on Medical Imaging
Formularium Ouderenzorg
Farmaka
Huisarts en Wetenschap
Huisarts Nu
JAMA - Journal of the American Medical Association
KCE Richtlijnen
Minerva
National Guideline Clearinghouse
Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde
NEJM
New England Journal of Medicine
NHG Standaarden
Puhmed
Richtlijnen Medische beeldvorming
The Lancet
Vaxinfo

Maatschappelijk handelen

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid
Medimmigrant
Veiligheid van de voeselketen
Vlaams agentschap voor
Zorg en Gezondheid
Vlaams patiënten platform
WHO
Wereld Gezondheidsorganisatie

Palliatieve zorgen

Leif
Ispahan
Palliatief netwerk
arrondissement Turnhout

Praktijkwerking

Antigifcentrum
BCFI
Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische informatie
Brandwondencentrum
Cybele (geneesmiddelen tijdens zwangerschap en borstvoeding)
Farmacotherapeutisch kompas
Meldingsplichtige infectieziekten
MFK - magistrale formules
Nationale noodnummers
Sportkeuring
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

Professionele organisaties

Algemeen Syndicaat Geneesheren Belgie (ASGB)
Alliantie Artsenbelang Domus Medica (ADDM)
Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS)
FOD Sociale zekerheid
FOD Volksgezondheid
Interuniversitair Centrum Huisartsgeneeskunde
Orde van geneesheren
Provinciale Geneeskundige Commissie
RIZIV
Syndicaat van Vlaamse Huisartsen
Verbond Belgisch Geneesheren Specialisten (VBS)

Samenwerking eerste lijn

Centrum Medische Analyse
Algemene Pharmaceutische bond
Apotheek
AXXON - Beroepsvereniging Kinesitherapeuten
Dienst voor preventie op het werk (IDEWE)
Eerstelijnszone Kempenland
Eerstelijnszone Baldemore
Eerstelijnszone Middenkempen
Instituut Tropische Geneeskunde
KAVA - Koninklijke
Apothekersvereniging van Antwerpen
Kind en Gezin
KRM - Kinesitherapeutenvereniging
Regio Mortsel
Logo Kempen
Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen (NVKVV)
Opvoedingswinkel Kempen
Verbond de Vlaamse Tandartsen
Vereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen (VBZV)
Vlaamse Vereniging van Logopedisten
Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde
Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging Arbeidsgeneeskunde
Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging Jeugdgezondheidszorg
Wit Gele Kruis

Samenwerking tweede lijn

Ziekenhuis Turnhout
Ziekenhuis Geel
Ziekenhuis Herentals
Ziekenhuis Mol
Ziekenhuisnetwerk Kempen

Urgenties

Europees noodnummer voor urgenties: Brandweer en ziekenwagen
Niet dringende interventies van de brandweer tijdens storm of wateroverlast
Antigifcentrum

Veiligheid

Dringende politiehulp 101
Child focus
Antigifcentrum
Gasgeur
0800 65 0 65

Gezondheidspromotie en Preventie

Alles over kanker
Eetstoornissen
Sport Vlaanderen
Gezond zwanger worden
Gezondheidsinformatie voor patiënten
Gezondheidspas Reizen
Gezondheidsportaalsite FOD
Griepvaccinatie
Kom op tegen Kanker
Sportkeuring
Moetiknaardedokter
Valpreventie
Vlaams Instituut Gezond Leven
Voedingsinformatiecentrum

Wachtdiensten

Huisarts van wacht
Regio Turnhout
Apotheker van wacht
Tandarts van wacht

Zelfulpgroepen

Trefpunt zelfhulp
(Zelfhulpgroepen)

Ziekenfondsen

Christelijk Ziekenfonds
De Voorzorg
Liberale Mutualiteit
Helan
Partena
Sociale Zekerheid (informatie voor burgers en ondernemers)
Vlaams en Neutraal Ziekenfonds
Scroll naar boven