De kring

Wilt u meer weten over de visie en missie van onze kring, het bestuur, de teamleden en het werkingsgebied, check dan zeker onderstaande pagina.

Missie

Visie

De Huisartsenvereniging Regio Turnhout is een onafhankelijke, pluralistische organisatie van huisartsen met het doel de uitbouw van een sterke eerstelijnsgezondheidszorg binnen een patiëntgerichte zorg en zorgbeleid.

Omwille van onze visie zien we een aantal beginselen ook als onze missie naar de leden toe. Zo willen we ons blijven manifesteren als een sterke huisartsenkring. We hebben reeds een reputatie opgebouwd. Men kijkt naar ons en we worden gehoord. We willen deze tendens verder zetten, maar met het welzijn van onze eigen leden, en dus ook individueel ieder van ons, voor ogen.

Onder het motto “In wat we zelf doen, zijn we zeker gemotiveerd om het goed te doen’ willen we blijven ijveren voor een sterke eerstelijnswerking in de regio. We hebben in het verleden ondervonden dat we het verst komen door zelf actief projecten en voorstellen uit te werken en zelf onze schouders onder een aantal knelpunten te zetten. We zullen daarvoor meer en meer beroep doen op professionele hulp daar waar nodig.

Professionalisering staat hoog in ons vaandel. Wij willen tonen dat we het huisartsenberoep zinvol kunnen organiseren en invullen en dat we niet uitdoven tot administratieve bedienden. Daarom blijven we investeren in de toekomst. Wij zouden graag zien dat weldra jonge artsen weer gemotiveerd kunnen kiezen voor het veelzijdige beroep van huisarts, een beroep dat rijker kan zijn dan dat van vele specialismen.

Werkingsgebied

Het werkingsgebied van HVRT strekt zich uit over het noordelijke deel van het arrondissement Turnhout en omvat 14 gemeenten.

Bestuur

Het bestuur van de vzw komt maandelijks bij elkaar om de lopende zaken te bespreken. Dit kan zowel het dagelijks bestuur zijn of het bestuursorgaan in zijn totaliteit. Jaarlijks heeft er minimaal één algemene vergadering plaats waarbij alle leden huisartsen worden uitgenodigd.

Schippers Wim

Voorzitter

Huisarts Turnhout

Allard Stijn

bestuurslid

Huisarts Beerse

De Boey Caroline

bestuurslid

Huisarts Wechelderzande

Gobert Paul

bestuurslid

Huisarts Kasterlee

Lambrechts Tom

bestuurslid

Huisarts Arendonk

Op De Beeck Sabine

bestuurslid

Huisarts Turnhout

Opdekamp Hanne

bestuurslid

Huisarts Hoogstraten

Peeters Mieke

bestuurslid

Huisarts Merksplas

Van Spaendonck Wim

bestuurslid

Huisarts Retie

Vermeirssen Rudi

bestuurslid

Huisarts Baarle-Hertog

Team

Martine Van Deuren

Kringcoördinator

 • Algemene coördinatie HVRT en wachtpost
 • Bestuursondersteuning
 • Financieel beleid
 • Personeelsbeleid
 • Permanentie wachtdienst

Melissa Paulussen

Projectcoördinator

 • Algemeen coördinator preventiecentrum
 • Projectcoördinator HVRT

Sandy Van Miert

Onthaal / administratie

 • Onthaalbediende
 • Administratie wachtpost
 • Technische ondersteuning preventiecentrum

Victor Tsang

Logistiek

 • Logistieke ondersteuning wachtpost
 • Administratieve ondersteuning coördinatoren

Organigram

Zoekertjes

Geschiedenis kring

Rond 1980 kwamen verscheidene huisartsen uit de Noorderkempen tot de vaststelling dat regionale ziekenhuizen en mutualiteiten zich actief bezighielden met de theoretische en praktische uitbouw van een toekomstgericht gezondheidszorgmodel. Het was voor hen overduidelijk dat de eerste lijn als een volwaardige gesprekspartner bij deze initiatieven moest betrokken worden. Het huisartsenlandschap was echter versnipperd over verscheidene kleine entiteiten, wachtdiensten
genaamd: Arendonk/Retie/Dessel, Baarle-Hertog, Hoogstraten, Kasterlee, Lille, Merksplas/Rijkevorsel, Ravels, Turnhout/Oud-Turnhout en Vosselaar/Beerse.
De voorzitters van deze wachtdiensten begrepen dat zij uit hun plaatselijk isolement moesten treden en dat zij enkel door schaalvergroting volwaardig konden participeren en initiatieven nemen in de organisatie van de regionale gezondheidszorg. Zij organiseerden op 2 juni 1981 een stichtingsvergadering van een vzw, die zij HuisartsenVereniging Regio Turnhout noemden, afgekort HVRT. De doelstelling van de HVRT was enerzijds de uitoefening van het huisartsenberoep te
behartigen, anderzijds op te treden als gestructureerde, evenwaardige gesprekspartner van de overige lokale gezondheidsinstanties.

2022 Dr. Wim Schippers
2021 Dr. Sabine Op de Beeck (Wegens Corona 1 jaar langer)
2020 Dr. Sabine Op de Beeck
2019 Dr. Sabine Op de Beeck
2018 Dr. Sabine Op de Beeck
2017 Dr. Sabine Op de Beeck
2016 Dr. Sabine Op de Beeck
2015 Dr. Sabine Op de Beeck
2014 Dr. Sabine Op de Beeck (Overgepakt van Jan Geivers)
2013 Dr. Jan Geivers
2012 Dr. Jan Geivers
2011 Dr. Jan Geivers
2010 Dr. Jan Geivers
2009 Dr. Jan Geivers
2008 Dr. Marc Hannes
2007 Dr. Marc Hannes
2006 Dr. Marc Hannes
2005 Dr. Marc Hannes
2004 Dr. Paul Diercken
2003 Dr. Paul Diercken
2002 Dr. Paul Diercken
2001 Dr. Paul Diercken
2000 Dr. Paul Diercken
1999 Dr. Paul Diercken
1998 Dr. Jef Verwaest
1997 Dr. Jef Verwaest
1996 Dr. Jef Verwaest
1995 Dr. Jef Verwaest
1994 Dr. Guy Clerinckx
1993 Dr. Guy Clerinckx
1992 Dr. Guy Clerinckx
1991 Dr. Guy Clerinckx
1990 Dr. Paul Cornil
1989 Dr. Paul Cornil
1988 Dr. Paul Cornil
1987 Dr. Paul Cornil
1986 Dr. Paul Cornil
1985 Dr. Paul Cornil
1984 Dr. Paul Cornil
1983 Dr. Paul Cornil
1982 Dr. Ari Feyen (ai)
1981 Dr. Donaat Dehouck

Scroll naar boven