logo HVRT
 
HVRT vzw
WACHTDIENST
HUISARTSEN
PROJECTEN
 
   
  Webdesign: Media Minded
Geschiedenis

Wat voorafging

1945 was een heuglijk jaar. Niet alleen omdat er een einde kwam aan 5 jaar oorlogsellende, maar ook omwille van de oprichting van de Kempisch Geneeskundige Kring (KGK). Weliswaar geen huisartsenvereniging, maar toch een artsenvereniging die de regio's Mol, Geel en Turnhout bestreek. Tot op de dag van vandaag bestaat de KGK nog steeds, zij het in een wat hibernerende toestand.

Heel wat aangelegenheden waarvoor onze huidige huisartsenkring zich nu engageert en de voorbije 30 jaar zich geëngageerd heeft, werden destijds door de KGK behartigd. De huisartsen zelf waren in de eerste twintig naoorlogse jaren erg individualistisch en nog lang niet aan een specifieke huisartsenvereniging toe. Huisartsen waren egotrippers, gevolggevers aan een roeping. Het was de periode van ‘meneer doktoor’, zoals die in de gelijknamige Vlaamse documentaire televisieserie van Woestijnvis belicht wordt. In die tijd maakte ‘meneer doktoor’ samen met de pastoor en de notaris nog deel uit van het driemanschap dat het in het dorp voor het zeggen had.

Van nauwe samenwerking was er in de jaren 60 nog geen sprake, hoewel men mekaar ook niet echt als concurrent beschouwde. De meeste huisartsen schoten onderling best goed met mekaar op, getuige hiervan de voetbalploeg van dokters, opgericht door wijlen dokter Staf Van Herck. Een concurrentiesfeer hing er eerder rond sommige (niet alle!) specialisten die zichzelf als veredelde huisarts en wel erg multidisciplinair opstelden.

Uit de startblokken

Rond 1980 noopte de toenmalige tijdsgeest de huisartsen ertoe zich te gaan organiseren. Diverse goed georganiseerde instanties, met ziekenhuizen en ziekenfondsen als voortrekkers, hielden zich toen immers actief bezig met de theoretische en praktische uitbouw van een technologisch gezondheidszorgmodel. Er dreigde een geneeskunde te ontstaan die veel meer draaide om snufjes dan om mensen. Terzelfdertijd was ook het aantal huisartsen jaar na jaar toegenomen, en werd elk contact, elke patiënt belangrijk om den brode. Volgens de wetmatigheden van de vrijemarkteconomie was het niet ondenkbaar geweest dat de huisartsen zich in een bittere onderlinge concurrentiestrijd hadden gegooid.

Gelukkig begrepen een aantal visionaire huisartsen in deze plethoratijd dat ze uit hun isolement moesten treden, dat zij voornamelijk door groepsvorming initiatieven konden nemen in de gewestelijke gezondheidszorg. Op 2 juni 1981 organiseerden zij de stichtingsvergadering van een vzw die zij Huisartsenvereniging regio Turnhout (HVRT) noemden.

De doelstelling van de HVRT was enerzijds de uitoefening van het huisartsenberoep te behartigen, en anderzijds op te treden als gestructureerde, evenwaardige gesprekspartner van de overige lokale gezondheidsinstanties.

Groei op vele domeinen

Het bevorderen van de kwaliteit van ons deel van de gezondheidszorg is steeds een van de doelstellingen van onze huisartsenvereniging geweest. Sleutelbegrip hierbij is navorming. De HVRT-voorzitters die mekaar opvolgden in de jaren 80 en 90 waren zich terdege bewust van het belang van deze maandelijkse avondsessies. Hier werd een visie ontwikkeld op wat ‘goede geneeskunde’ hoorde te zijn en werden afspraken gemaakt over correct medisch handelen. In onze regio beschikten we dus al geruime tijd over een systeem van peer review, lang voor er sprake was van lokale kwaliteitsgroepen.

Ook via denk- en doewerk in allerlei commissies met onderwerpen zoals zwangerschapsdossier, informatica, preventie en diabetes, tracht onze kring al jaren de dagelijkse praktijkvoering van onze leden te ondersteunen. Uit één van deze werkgroepen, met name de commissie terminale begeleiding, is de vzw Ispahan ontstaan. Deze palliatieve thuiszorgequipe heeft in 2011 haar 20-jarig bestaan gevierd. Al die tijd is Ispahan een voorbeeld geweest van wat wij een geslaagd samenwerkingsmodel vinden. Huisartsen, thuisverpleegkundigen, diensten voor gezins- en bejaardenhulp en vrijwilligers werken onderling samen, en worden betrokken bij de werking en structuur van de organisatie.

De talrijke bijeenkomsten rond navorming en commissiewerking hebben in de loop van de jaren de meeste huisartsen dichter bij elkaar gebracht. Uit deze sociale contacten is heel wat onderling begrip gegroeid, en zin voor collegialiteit. Dit is zeker de werking van de wachtkringen ten goede gekomen.

Verdere professionalisering

In het nieuwe millennium schakelde de HVRT naar een hogere versnelling. De overheid begon in te zien dat huisartsenverenigingen niet te missen partners zijn bij o.a. het organiseren van de wachtdiensten tijdens weekends en feestdagen. De officiële kringerkenning in 2003 bracht extra kringfinanciering met zich mee, wat de HVRT in staat stelde om een professioneel secretariaat uit te bouwen.

In november 2006 werd de huisartsenwachtpost opgericht. Deze heeft als doel de wachtdienst tijdens het weekend en op feestdagen te verzorgen voor het ganse HVRT-gebied. De wachtpost is gehuisvest op Campus Blairon, de vroegere legerkazerne van Turnhout. Deze locatie is inmiddels goed gekend bij de bevolking en is snel bereikbaar. Met gepaste trots durven wij onze wachtpost een bijzonder geslaagd initiatief noemen, dat ondertussen op vele andere plaatsen in Vlaanderen is uitgewerkt. Meer info op www.wachtpost.be.

Werkingsjaar 2011 was een feestjaar voor HVRT. We vierden immers het 30-jarig bestaan van de kring, maar ook de officiële opening van het ondertussen uitgebouwde Preventiecentrum regio Turnhout. Het preventiecentrum heeft als doel de HVRT-leden te ondersteunen in hun praktijkvoering op het vlak van preventie en chronische patiëntenzorg. Meer info op www.preventiecentrum.be.

OVERZICHT VOORZITTERS HVRT

Hieronder vindt u een chronologisch overzicht terug van de verschillende voorzitters van de HVRT sinds het ontstaan in 1981:

Jaartal Naam voorzitter
1981 Dr. D. Dehouck
1982 Dr. A. Feyen (waarnemend voorzitter na overlijden D. Dehouck)
1983 - 1985 Dr. P. Cornil
1985 - 1987 Dr. P. Cornil
1987 - 1989 Dr. P. Cornil
1989 - 1991 Dr. P. Cornil
1991 - 1993 Dr. G. Clerinx
1993 - 1995 Dr. G. Clerinx
1995 - 1997 Dr. J. Verwaest
1997 - 1999 Dr. J. Verwaest
1999 - 2001 Dr. P. Diercken
2001 - 2003 Dr. P. Diercken
2003 - 2005 Dr. P. Diercken
2006 - 2008 Dr. M. Hannes
2009 - 2011 Dr. J. Geivers
2011 - 09/2014 Dr. J. Geivers
10/2014 - heden Dr. S. Op de Beeck